Właściciel sklepu:

Fundacja SWT
ul. A. Mickiewicza 66
15-213 Białystok

ING Bank Śląski S.A
nr konta: 93 1050 1953 1000 0090 3167 8973  (PLN)

NIP: PL5423229528, KRS: 0000446793, REGON: 200756884, BDO: 000472059
VAT UK: 335 3019 28

email: sklep@motoLEDy.pl

tel: 513 182 597

Nazwa rejestru, do którego wpisana jest firma (SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO).

Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma (REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ).

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Śledź nas na Facebooku